ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 

www.pulsafeeder.com

Pulsafeeder USA 
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτρομαγνητικές Αντλίες
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτροκίνητες Αντλίες
♦ Περισταλτικές Αντλίες
♦ Υπολογιστές pH, Redox, αγωγιμότητας
♦ Αξεσουάρ (Αναδευτήρες,  κ.α.)

www.regalchlorinators.com

Chlorinators Inc. USA 
♦ Συσκευές Αέριου Χλωρίου
♦ Συσκευές ανίχνευσης Αέριου Χλωρίου

www.chemodata.com

Chemonorm Ελβετίας
♦ Υπολογιστές pH, Redox, Cl2, Ενεργού οξυγόνου
♦ Οζονιστήρες

www.dosatron.com

Dosatron International Γαλλίας 
♦ Ροοαναλογικά Συστήματα δίχως ρεύμα
 

www.fwtsystems.it

FWT Ιταλίας 
♦ Υπολογιστές pH, Redox, Cl2, H2O2, αγωγιμότητας, θολότητας
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτρομαγνητικές Αντλίες
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτροκίνητες Αντλίες
♦ Περισταλτικές Αντλίες
♦ Ηλεκτροκινητές Εμβολοφορές Αντλίες
♦ Αξεσουάρ (Αναδευτήρες, δοχεία, ροόμετρα κ.α.

www.bio-uv.com

BIO-UV Γαλλίας 
♦ Συσκευές UV για νερό πισίνα, πόσιμο, θαλασσινό και εφάλμυρο νερό, απόβλητα
 
www.sensorex.com Sensorex USA
♦ Ηλεκτρόδια μέτρησης pH, Redox, Cl2, chlorine dioxide, oxygen βιομηχανικού τύπου

www.appeng.co.uk

Applications Engineering Αγγλίας
♦ Φλοτέρ στάθμης

 

www.pool-technologie.com

Pool Technologie Γαλλίας 
♦ Ηλεκτρολυτικοί χλωριωτές άλατος
♦ Υπολογιστές pH, H2O2 πισίνας
 

www.geappliances.com

General Electric USA
♦ Αποσκληρυντές
 

www.bluewood.fr

Bluewood Γαλλίας
♦ Ξύλινες πισίνες

 

www.roos-system.com

Roos Γερμανίας
♦ Ηλιακή θερμανσή νερού πισίνας
 

www.procopi.com

Procopi Γαλλίας
♦ Ξύλινες πισίνες - SPA
♦ Φίλτρα
♦ Αντλίες ανακυκλοφορίας
♦ Liners
♦ Καλύμματα
♦ Σκούπες καθαρισμού πισίνας
♦ Μέτρητες χειρός

 www.nikkiso-eiko.co.jp

Nikkiso Eiko Ιαπωνίας
♦ Δοσομετρικές Ηλεκτροκίνητες αντλίες για βιομηχανική χρήση