ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ του οίκου Pool Technologie Γαλλίας
Οικολογική απολύμανση νερού πισίνας. Καταργεί την κατανάλωση πρόσθετου χλώριου. Εργάζεται σε νερό με αλμηρότητα
απο 2,5 g/l έως 35 g/l (θαλασσινό νερό).
Μια ποσότητα αλατισμένου νερού (5kg/m3) περνάει μέσα από ηλεκτρόδια τιτανίου τα οποία δέχονται τάση ρεύματος, με αποτέλεσμα να διασπάται το αλάτι σε χλώριο. Για τον καθαρισμό των ηλεκτροδίων οι συσκευές παρέχουν αυτόματη εκπόλωση.
 

Σειρά Minisalt
Απλές λειτουργίες με υψηλές αποδόσεις​​

  Series Minisalt

Σειρά Justsalt
Απλές λειτουργίες με υψηλές αποδόσεις​​

  Series Justsalt

Σειρά  Autosalt
Πολλαπλές λειτουργίες με υψηλές αποδόσεις, με επιλογή ρύθμισης pH & ρύθμισης ελεύθερου χλώριου.

  Series Autosalt

Σειρά Poolsquad
Πολλαπλές λειτουργίες με υψηλές αποδόσεις, με επιλογή ρύθμισης pH & ρύθμισης ελεύθερου χλώριου.

  Series Poolsquad

Σειρά Professional+
Για μεγάλα δημόσια κολυμβητήρια.

  Series Professional+