ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ του οίκου Chemonorm Ελβετίας
 

Για υγιεινό νερό σε κολυμβητικές δεξαμενές και SPA.
Δεν έχει αναλώσιμα, δεν απαιτεί συντήρηση.

Ένα μέρος οξυγόνου που διέρχεται από τη γεννήτρια όζοντος διασπάται από ηλεκτρική τάση και μετατρέπεται σε όζον.  Η συσκευή παρέχεται πλήρης με τον καταστροφέα όζοντος και τον εγχυτή, καθώς και με σωληνάκι Teflon για την παροχή του όζοντος.
Πλεονεκτήματα
► μείωση χλωραμινών
► μείωση της οσμής χλωρίου
► αύξηση της αγωγιμότητας του νερού
► μείωση κατανάλωσης χλωρίου έως 50%
► μείωση συμπλήρωσης φρέσκου νερού