ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ - SERVICE
Το απόλυτο διαυγές υδάτινο περιβάλλον μιας πισίνας εξαρτάται από την αξιοπιστία των μηχανημάτων και τη σωστή τοποθέτηση τους. Η εταιρεία DO-TEK αναλαμβάνει την κατασκευή νέων μηχανοστασίων ή την ανακαίνηση παλαιών, καθώς και την συντήρηση τους.  Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, πλήρη τεχνική υποστήριξη και παροχή ανταλλακτικών για την αδιάκοπη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. Οργανώνει επίσης σεμινάρια για την εκπαίδευση τεχνικών.

 Αυτόματη ρύθμιση pH-H2O2  Αυτόματη ρύθμιση pH-Redox Ηλεκτρόλυση άλατος & ρύθμιση pH σε κολυμβητήριο 870 m3
     
Πλήρες μηχανοστάσιο με ηλεκτρόλυση άλατος Εγκατάσταση UV  Αυτόματη ρύθμιση pH-H2O2 & αλγεοκτόνου
     
 Αυτόματη ρύθμιση pH-Redox & Όζον   Αυτόματη ρύθμιση pH  Σεμινάριο