Αντιπροσωπείες

Εισάγουμε απο τους μεγαλύτερους οίκους της Ευρωπαϊκής και
Αμερικανικής αγοράς προϊόντα υψηλής τεχνολογίας:

Pulsafeeder, Chlorinators Inc, Chemonorm, Dosatron International, FWT, Sensorex, Pool Technologie, δίνοντας λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες εφαρμογές.

♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτρομαγνητικές Αντλίες
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτροκίνητες Αντλίες
♦ Περισταλτικές Αντλίες
♦ Υπολογιστές pH, Redox, αγωγιμότητας
♦ Αξεσουάρ (Αναδευτήρες, κ.α.)
♦ Συσκευές Αέριου Χλωρίου
♦ Συσκευές Ανίχνευσης Αέριου Χλωρίου
♦ Ηλιακή Θέρμανση Νερού Πισίνας
♦ Ηλεκτρολυτικοί Χλωριωτές Άλατος
♦ Υπολογιστές pH, Η2Ο2 πισίνας
♦ Δοσομετρικές Ηλεκτροκίνητες Αντλίες για Βιομηχανική Χρήση
♦ Υπολογιστές pH, Redox, Cl2, Ενεργού Οξυγόνου
♦ Οζονιστήρες
♦ Υπολογιστές pH, Redox, Cl2, H2O2, αγωγιμότητας, θολότητας
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτρομαγνητικές Αντλίες
♦ Δοσομετρικές Διαφραγματικές Ηλεκτροκίνητες Αντλίες
♦ Περισταλτικές Αντλίες
♦ Ηλεκτροκίνητες Εμβολοφόρες Αντλίες
♦ Αξεσουάρ (Αναδευτήρες, Δοχεία, Ροόμετρα κ.α.)
♦ Ροοαναλογικά Συστήματα δίχως Ρεύμα
♦ Ηλεκτρόδια Μέτρησης pH, Redox, Cl2, Clorine Dioxide, Oxygen βιομηχανικού τύπου
♦ Συσκευές UV για νερό πισίνας, πόσιμο, θαλασσινό και υφάλμυρο νερό, απόβλητα
♦ Φλοτέρ Στάθμης
♦ Ξύλινες Πισίνες, SPA,
♦ Φίλτρα
♦ Αντλίες Ανακυκλοφορίας
♦ Liners
♦ Καλύμματα
♦ Σκούπες Καθαρισμού Πισίνας
♦ Μετρητές Χειρός
Αφήστε τα στοιχεία σας και ένας τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας