Ροοαναλογικές Αντλίες του οίκου DOSATRON INTERNATIONAL

Ροοαναλογικές Αντλίες του οίκου DOSATRON INTERNATIONAL

Τοποθετούνται με τη μέθοδο by-pass. Ανάλογα με την αυξομείωση της παροχής του νερού βηματοδοτείται η συσκευή η οποία αναρροφά μια προκαθορισμένη ποσότητα χημικού/λιπάσματος και τη διοχετεύει στο νερό. Παροχές από 0,7 m3/h έως 20 m3/h.

Αφήστε τα στοιχεία σας και ένας τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας