ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ WWW.DOTEK.GR

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Συνεπώς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε την προσέγγισή μας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστότοπου. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις πληροφορίες που οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε κατά τα άρθρα 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων [ εφεξής «Κανονισμός» ], και συγκεκριμένα το είδος των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να λάβουμε απευθείας από εσάς, τον ενδεχόμενο τρόπο χρήση τους, σε ποιους ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε, τον τρόπο που τα προστατεύουμε και τα διατηρούμε ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. 

Για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dotek.gr  

1.  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ;

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΞΛ ΙΜΠΙΡΙΑΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 801400646, ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κηφισού, αριθ. 64, (εφεξής «εμείς», «εμάς», «η εταιρεία μας») έχει  ως κύρια δραστηριότητα τις Υπηρεσίες Επεξεργασίας Νερού με Φίλτρα ή άλλα μέσα. 

H εταιρεία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.dotek.gr, με τηλεφωνο επικοινωνίας +302108084117, και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας : info@dotek.gr  

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την εταιρεία thinktank.gr (ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡ. ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ).

 1. ΧΡΉΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΊ

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

 1. Προσωπικά δεδομένα“: είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής που χρησιμοποιεί για να μπαίνει στο διαδίκτυο (IP address), ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται “υποκείμενο των δεδομένων”.
 2. Επεξεργασία” είναι κάθε πράξη που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. Νομοθεσία“: Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).
 4. Αρχεία Καταγραφής” (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστοτόπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).
 5. Cookies“: Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που εγκαθίστανται στη ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, ταμπλέτα) όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν (Δείτε αναλυτικά Ενημέρωση για τα cookies). 
 1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ;

Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός από πληροφορίες που σας αφορούν τις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε ή να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο. 

Όταν συμπληρώνετε μία φόρμα επικοινωνίας / αποστολής σχολίων στον ιστότοπο μας ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, συλλέγουμε: 

 • Τα στοιχεία ταυτότητας που μας παρέχετε, όπως το όνομά σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή (και) αριθμού κινητού τηλεφώνου.
 • Το περιεχόμενο της επικοινωνίας και της αλληλογραφίας σας.
 • Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παράσχετε.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε και μας γνωστοποιείτε με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης / ενδιαφέροντος πρόσληψης σε εμάς.

Από την ιστοσελίδα μας δεν θα σας ζητηθεί ποτέ η γνωστοποίηση «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 Κανονισμού) αφορώντα τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Περαιτέρω, κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας, καταχωρούνται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας:

 • Data logs

Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:

  • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP-Address)
  • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
  • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time – GMT)
  • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
  • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
  • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
  • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
  • Φυλλομετρητής (browser)
  • Λειτουργικό σύστημα
  • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή
 • Cookies

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα session cookies, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας, όλα τα υπόλοιπα cookies καταχωρούνται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας και τα ενεργοποιήσετε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο.

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα επικοινωνίας, στις αιτήσεις και στην παροχή των πληροφοριών που υποβάλλετε μέσω των πεδίων επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήματος ή της αίτησής σας. 

 1. ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ;

Πιστεύουμε ότι η συγκατάθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρχές του ιδιωτικού απορρήτου. Έχετε την επιλογή να μην μας υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία που να μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητας σας (παρ’ όλο που υπό τέτοιες συνθήκες δεν θα έχετε τη δυνατότητα επιδίωξης του σκοπού για τον οποίο επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας). 

Είδος επεξεργασίας

Νόμιμη βάση

Επικοινωνία –  Απάντηση σε ερωτήματα / αιτήσεις σας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας αποστέλλετε μέσω της συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας, αποστολής σχολίων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας βασίζεται στην αναγκαιότητα και στην δική σας επιθυμία ολοκλήρωσης της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναλλαγής, θεωρούμε δε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται προς ημάς μέσω των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, τα ίδια τα υποκείμενα, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας απευθύνονται. 

Επεξεργασία διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής (Data Logs) και Υποχρεωτικών Cookies (session cookies)

Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και τα Υποχρεωτικά Cookies, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Ιστότοπου.

Επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies

Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμείτε.

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ;

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις. 

7. ΠΟΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα ή την αίτησή σας, εντός πάντοτε του χρονικού ορίου που τυχόν  προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπό μας τηρείται έξι μήνες από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή. Καθόσον αφορά στα «Προαιρετικά» cookies, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στην ειδική ενότητα για τα cookies που υτπάρχει στον ιστότοπο μας («Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε»).

 1. ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ;

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών / χρηστών περιορίζεται στην Γραμματεία και στην Διεύθυνση της εταιρείας μας και μόνο. Αναλόγως της φύσεως και του περιεχομένου των αιτημάτων που υποβάλλετε, τα στοιχεία σας δύναται να μεταφερθούν στο αρμόδιο εσωτερικό τμήμα λειτουργίας μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.  

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, δεν θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, πολλώ δε μάλλον σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς χωρίς την άδειά σας, παρά μόνο εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτηθεί στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή για την πρόληψη απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ή/και την προάσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειάς μας, καθώς και των χρηστών/πελατών μας ή άλλων προσώπων.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα που σας παρέχει η κείμενη νομοθεσία, εύκολα και χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dotek.gr), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:  

  • Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς. 
  • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε
  • Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας
  •  Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε. 
  • Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. 
  • Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας. 
  • Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Κατόπιν των τυχόν παραπάνω ενεργειών σας, θα σας παράσχουμε πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται εντός  μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα προβούμε στην σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν υποβάλλεται το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, ομοίως, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν μας υποδειχθεί κάποιος άλλος τρόπος. 

Εάν τυχόν δεν προβούμε σε ενέργειες επί του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε,  εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. 

Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η εταιρεία μας με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική μας για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρούμε ή τροποποιούμε την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (www.dotek.gr).

 

*********************

 

Αφήστε τα στοιχεία σας και ένας τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας