Ροοαναλογικές Αντλίες του οίκου DOSATRON INTERNATIONAL

Ροοαναλογικές Αντλίες του οίκου DOSATRON INTERNATIONAL

Τοποθετούνται με τη μέθοδο by-pass. Ανάλογα με την αυξομείωση της παροχής του νερού βηματοδοτείται η συσκευή η οποία αναρροφά μια προκαθορισμένη ποσότητα χημικού/λιπάσματος και τη διοχετεύει στο νερό. Παροχές από 0,7 m3/h έως 20 m3/h.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Αφήστε τα στοιχεία σας και ένας τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας