Ροοαναλογικές Αντλίες

Οι ροοαναλογικές συσκευές προσθήκης υγρών λειτουργούν δίχως ρεύμα. Καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως χλωρίωση πόσιμου νερού, προσθήκη λιπασμάτων σε καλλιέργιες, φαρμάκων στην κτηνοτροφία, χημικών στην τυπογραφεία, κλπ.

Ροοαναλογικές Αντλίες του οίκου DOSATRON INTERNATIONAL

Τοποθετούνται με τη μέθοδο by-pass. Ανάλογα με την αυξομείωση της παροχής του νερού βηματοδοτείται η συσκευή η οποία αναρροφά μια προκαθορισμένη ποσότητα χημικού/λιπάσματος και τη διοχετεύει στο νερό. Παροχές από 0,7 m3/h έως 20 m3/h.

Αφήστε τα στοιχεία σας και ένας τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας