Ρυθμιστές pΗ και αλκαλικότητας

Ο δείκτης pΗ δηλώνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το νερό. Η ιδανική τιμή του pΗ για τις πισίνες είναι μεταξύ 7,2 και 7,6. Αν το ΡΗ βρίσκεται εκτός αυτών των ορίων, τότε συναντάμε διάφορα προβλήματα όπως μειωμένη απολυμαντική ικανότητα του απολυμαντικού, θολό νερό, μικρότεροι κύκλοι φίλτρανσης λόγω επικαθήσεων, ερεθισμοί δέρματος και ματιών, κηλίδες ή χάραξη της τσιμεντοκονίας, οξείδωση μετάλλων, μηχανημάτων και μεταβολή της ολικής αλκαλικότητας.

Αφήστε τα στοιχεία σας και ένας τεχνικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας