Σκούπες

Σκούπες

Σκούπες πισίνας με τη δυνατότητα να σκουπίζουν φύλλα, άμμους και άλγη από τον πυθμένο της πισίνας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *