Οκτάγονες Ξύλινες Προκάτ Πισίνες ODYSSEA οίκου PROCOPI

Οκτάγονες Ξύλινες Προκάτ Πισίνες ODYSSEA οίκου PROCOPI

Από μασίφ ξύλο πεύκου πάχος 45 mm επεξεργαζμένο “autoclave” κλάση ΙV. Για τοποθέτηση υπέργεια, ημι-υπέργεια η εντός εδάφους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *